Co to jest psychoterapia par?

Co to jest psychoterapia par?

W każdym związku, na różnym etapie jego działania, pojawiają się problemy i kryzysy. Nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb, różnice poglądów, dojrzewanie partnerów stają się przyczyną trudności w komunikacji. W niektórych przypadkach za trudności w relacji odpowiadają nałogi, zdrady albo przemoc. Wiele osób zastanawia się, czy warto ratować związek, jeśli pojawiają się w nim tak poważne kryzysy. Wszystko zależy od partnerów i ich wzajemnej chęci porozumienia. Niestety niewiele osób wynosi z domu rodzinnego poprawny schemat funkcjonowania rodziny. W związku z tym nie znają modelu rodziny, na którym mogliby się wzorować. W dodatku rozwody stają się coraz bardziej powszechne, co pokazuje, że wiele osób próbuje sobie radzić z kryzysem właśnie poprzez rozstanie. Tymczasem wiele konfliktów w relacji wynika z nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych, które swoje korzenie mają w dzieciństwie. Trudności w bliskiej relacji nie zawsze muszą prowadzić do rozstania. Spojrzenie z zewnątrz, pomoc psychologiczna, a później terapia mogą podnieść jakość życia obojga partnerów i znaleźć dla nich wspólną drogę do porozumienia. Na czym polega terapia par? Kiedy warto z niej skorzystać? Jakie efekty przynosi? Warto dowiedzieć się, co można zrobić, aby uratować związek.

Co to jest psychoterapia par?Kiedy skorzystać z terapii dla par?

W każdej parze pojawiają się kryzysy. Utrata pracy, strata dziecka, trudności w komunikacji zdarzają się w wielu przypadkach. W każdej z wymienionych sytuacji, można jednak poszukiwać pomocy, a terapia małżeńska jest tego najlepszym przykładem. Aby uzyskać pomoc, nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Specjaliści są zgodni, że najlepsze efekty można osiągnąć, kiedy obojgu partnerom zależy na wspólnym porozumieniu. Im dłużej zwlekamy z wizytą w poradni, tym trudniej potem znaleźć wspólną nić porozumienia. Psychoterapia par przynosi korzyści w czasie pracy nad konkretnymi problemami, ale pomaga również poprawić ogólny kształt relacji. Kiedy zatem warto pojawić się u specjalisty? Pierwszym niepokojącym sygnałem jest utrata zainteresowania drugą stroną i zobojętnienie. Ochłodzenie relacji to jednak nie wszystko. O wiele trudniej zauważyć brak partnerstwa i zależność jednej ze stron. Wtedy mogą pojawiać się: brak autonomii, manipulacje czy nawet przemoc. W większości przypadków strona, która pozostaje ofiarą, zaczyna się obwiniać, przez co trudniej jej zrozumieć własne położenie. Konsultacja psychologiczna pomaga nazwać problem, a późniejsza terapia pracować nad zrozumieniem mechanizmów tej relacji i ich złamaniem.

Choć w wielu środowiskach terapia par wciąż stanowi temat tabu, to z pewnością jest bardziej popularna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dzięki temu wsparcie specjalisty rozumiane jest jako ścieżka samorozwoju i próba ratowania związku. Psychoterapia może jednak budzić wiele obaw- zarówno decyzja o jej podjęciu, jak i spotkania w jej ramach. To proces, który wymaga analizy własnego postępowania i myśli, a także dzielenia się intymnymi szczegółami życia w relacji. Walka warta jest jednak poświęcenia. Terapia pozwala zrozumieć mechanizmy funkcjonowania w związku, problemy, ale także wzajemne zalety i atuty partnerów.

Na czym polega terapia małżeńska?

W czasie trwania terapii małżeńskiej partnerzy mogą uświadomić sobie przyczyny powstawania konfliktu, a także skłonić się do przemyśleń i dyskusji. W wielu przypadkach małżonkowie zupełnie nieświadomie naśladują swoich rodziców i zapamiętane z rodzinnego domu wzorce na własne relacje. Niestety nie zawsze są one prawidłowe. W czasie terapii można pracować nad konkretnym problemem. Zarówno partnerzy, jak i psychoterapeuta skupiają się nad jego rozwiązaniem. Czasami jedyną drogą wyjścia jest rozstanie. W niektórych przypadkach związek jest toksyczny i niebezpieczny dla obu stron, dlatego bezpiecznym rozwiązaniem jest po prostu zerwanie znajomości. Czasami terapia pozwala zrozumieć ten błędny schemat. Terapia małżeńska może być również impulsem dla jednego z partnerów, by podjąć terapię indywidualną. Często okazuje się, że jeden ze zgłaszających się pacjentów nie posiada odpowiednich zasobów do pracy w terapii. Wymaga wsparcia indywidualnego, ponieważ ma wiele konfliktów i problemów wewnętrznych, które wymagają rozwiązania jako pierwsze.

Ile czasu trwa terapia dla par?

Terapia dla par https://psychoterapeuta-gdynia.pl/terapia-par/, trwa najczęściej od 6 do 12 miesięcy. Spotkania odbywają się regularnie raz na tydzień, co umożliwia optymalną częstotliwość na wprowadzanie w życie wypracowanych w czasie sesji terapeutycznej rozwiązań oraz ich dalszą weryfikację i analizę otrzymanych wyników pracy. W przypadku gdy związek trwa kilka lub kilkanaście lat, częstotliwość spotkań terapeutycznych i długość tego procesu naprawdę nie jest długa. Z pewnością jednak może przynieść wiele dobrego dla obojga partnerów. Przy odpowiednim zaangażowaniu obu stron jest szansa odbudowania relacji, rozwiązania konfliktów czy znalezienia porozumienia w newralgicznych kwestiach. Dzięki terapii wiele par postanawia pozostać razem mimo zdrady jednego z partnerów.

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.pl