OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Przedsiębiorcy prowadzący firmę transportową zobowiązani są do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OCP przewoźnika na wszystkie pojazdy znajdujące się w ich flocie. Mogą zdecydować się na zakup dodatkowego opcjonalnego ubezpieczenia znanego jako OCP, czyli Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika. Jest bardzo popularny w branży transportowej, ponieważ to przewoźnik odpowiada za przewożony towar, a OCP przewoźnika chroni interesy przewoźnika i zleceniobiorcy.

Co to jest ubezpieczenie OC przewoźnika?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) to jedno z podstawowych kryteriów wyboru firmy transportowej przez nadawcę. Firmy świadczące usługi spedycyjne są ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw i odpowiadają za łańcuch dostaw od momentu odebrania towaru od klienta do momentu wydania go odbiorcy. Różne rodzaje ładunków są często wysyłane do odległych krajów, gdzie warunki pogodowe mogą się zmieniać. W rezultacie wysłane przedmioty mogą zostać uszkodzone lub utracone. W takim przypadku OCP zabezpiecza przewoźnika przed kosztami związanymi z likwidacją szkody, tj. wypłatą odszkodowania do 3,5t Wałbrzycha na rzecz zleceniodawcy OC przewoźnika

Obowiązek ten przejmuje firma ubezpieczeniowa sprzedająca polisę OCP przewoźnika. Firma transportowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za podpisaną z klientem umowę przewozu. Można powiedzieć, że ochrona usług takich jak OCP operatora jest bardzo korzystna. Obowiązki przewoźnika ujęte są w ustawie Prawo przewozowe oraz Konwencji CMR. Jeżeli ubezpieczenie OC przewoźnika nie jest ubezpieczone, firma transportowa ponosi wszelkie koszty wynikające z różnych zdarzeń.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie od przewoźnika OCP?

Właściciel firmy transportowej przyjmującej towar do przewozu do miejsca przeznaczenia zobowiązany jest do:

 • Odpowiednio zabezpiecz towar na czas transportu. Dotyczy to nie tylko zastosowania pasów zabezpieczających ładunek przed przemieszczaniem się, ale również zapewnienia odpowiedniej temperatury produktu w naczepie.
 • Odpowiednio zabezpiecz ładunek, gdy pojazd jest zaparkowany. Kierowcy przewożący ciężkie ładunki zobowiązani są do zaparkowania pojazdów w bezpiecznym miejscu. o Powinien to być oświetlony obszar, zwykle w zasięgu kamery. Przepisy dotyczące zasad parkowania powinny być jasno określone w umowie ubezpieczenia, gdyż każde odstępstwo może skutkować odmową wypłaty przez zakład ubezpieczeń.
 • Po dostarczeniu towaru odbiorcy, kierowca może dostarczyć towar wyłącznie osobie upoważnionej do odbioru towaru.
 • Kierowcy przewożący towary muszą poruszać się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Godziny pracy kierowców muszą być przestrzegane, ponieważ zmęczenie jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

Kryteria wyboru polityki OCP

Zanim wybierzesz wycenę OCP dla konkretnego przewoźnika, musisz zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, a przede wszystkim:

 • Marża – co to jest? Jest to definicja (cap) odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Należy wziąć pod uwagę wartość towarów, które mają być przewożone. Ważne jest, aby suma ubezpieczenia dotyczyła konkretnego zdarzenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują polisę OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ na określoną kwotę, a po otrzymaniu zgłoszenia szkody pomniejszają jej wartość o poniesione przez siebie koszty odszkodowania. Dlatego mogą zaistnieć sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa nie pokryje całej szkody.
 • Regulamin postoju pojazdów ciężarowych. Kluczowe jest to, czy kierujący pojazdem ma obowiązek parkować tylko w miejscach strzeżonych.
 • Za opóźnienia ładunku i dostawy odpowiada przewoźnik. Wielu kontrahentów przed wyborem konkretnego przewoźnika sprawdza, czy ma wykupione OCP i co obejmuje.
 • Terytorium OCP Przewoźnika – Dotyczy ruchu krajowego lub międzynarodowego.
 • Rozszerz zakres OCP na podwykonawców – tam, gdzie takie zabezpieczenia nie mają zastosowania w przypadku standardowych polis OC.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są bardzo ważnym zapisem w polisie OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/, ponieważ przesądzają o braku ochrony. Firmy ubezpieczeniowe mogą zawrzeć w umowie OCP klauzulę wyłączającą ich odpowiedzialność przy przewozie przedmiotów wartościowych, takich jak obrazy, rzeźby czy wartości pieniężne. Można również wykluczyć szkody spowodowane rabunkiem. Dobrym rozwiązaniem jest rozszerzenie ochrony o takie ryzyka, co oczywiście wiąże się z dodatkową składką.

Ubezpieczyciel może nie wypłacić OCP przewoźnika właścicielowi ładunku, jeżeli szkoda powstała w wyniku zaniedbania osób odpowiedzialnych za należyte przygotowanie ładunku do wysyłki. Kolejnym powodem jest niezauważenie wad towaru przed transportem, zdarzenia losowe, na które firma transportowa nie ma wpływu, np. silny wiatr czy wypadki, w których sprawcą nie jest kierowca pojazdu przewoźnika.

Jak się wylicza składkę OCP przewoźnika?

 1. Liczba zgłoszonych szkód w przypadku ubezpieczenia OCP przewoźnika.
 2. Liczba pojazdów zarejestrowanych z ubezpieczeniem OCP.
 3. Gwarantowana suma ubezpieczenia.
 4. Wprowadzić dodatkowe klauzule związane z zakresem ochrony.
 5. Wprowadzić dodatkowe klauzule związane z zakresem ochrony.
 6. Aby obliczyć składkę OCP Twojego przewoźnika, musisz skontaktować się z firmą oferującą ten rodzaj ubezpieczenia. Zostanie obliczony dla danego przewoźnika i rodzaju przewożonego ładunku.