Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy – w okresie od 2004 do 2008 roku Polacy chętnie zaciągali kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Dlaczego? Chodziło o zastosowanie niższego oprocentowania kredytu, spłacanie niższych rat a także uzyskanie wyższej zdolności kredytowej. Jednak nie uchroniło to kredytobiorców przed nagłym wzrostem kursu franka, a w konsekwencji borykania się ze spłatą zadłużenia.

Polskie sądy obecnie rozstrzygają na korzyść kredytobiorców frankowych, dlatego wielu z nich występuje o przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. W 2019 roku Sąd Najwyższy opowiedział się za przekształceniem kredytu indeksowanego w zwykły kredyt złotówkowy, czyli odfrankowieniem kredytu.

Na czym to polega przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy?

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy wiąże się z tym, że bank, który udzielił kredytu będzie zobowiązany do przeliczenia bieżącego salda zadłużenia w obcej walucie (frankach) na polskie złotówki. Do wykonania tego zadania bank zastosuje obowiązujący kurs franka szwajcarskiego. Odfrankowienie kredytu pozwoli kredytobiorcy uwolnić się od kredytu związanego z niestabilnym kursem waluty obcej. Spłata kredytu będzie realizowana podobnie do kredytów zaciąganych w złotówkach.

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy
Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy

Przewalutowanie kredytu będzie wiązało się z usunięciem z umowy kredytowej (indeksowanej) niedozwolonych postanowień w postaci tzw. klauzuli abuzywnej, co powoduje, że umowa zawarta z bankiem od samego początku była kredytem złotówkowym a nie walutowym. W efekcie strony będą związane umową kredytową w pozostałym zakresie, także w sposobie naliczenia oprocentowania opartego na wskaźniku LIBOR.

Odfrankowienie kredytów obejmuje sprawy, w których sąd stwierdza zawarte w umowie zasady przeliczania wartości kredytu oraz rat za niedozwolone, wskutek czego postanowienia umowne stają się bezskuteczne, czyli nie wiążą prawnie kredytobiorców. Zawarta umowa kredytowa we frankach jest traktowana jak kredyt hipoteczny złotówkowy, natomiast rozliczenie musi zawierać parametry cenowe uzgodnione w pierwotnym kontrakcie. Ważne! Od 2022 roku oprocentowanie przeliczane na podstawie LIBOR zostało zastąpione stopą SARON. Warto zapytać swojego prawnika o szczegóły.

Czym jest spread?

Spread to inaczej różnica występująca między kursem kupna i sprzedaży obcej waluty (franka szwajcarskiego). Banki niesłusznie pobierają taką różnicę, która jest dla nich dodatkowym wynagrodzeniem jednak niezgodnym z prawem. Spread jest częścią nadpłaty jaka powstaje przy każdej wpłacanej do banku racie kredytu (indeksowanego), której to zwrotu może zażądać od banku Frankowicz.

Jaka jest pozycja sądów w sprawie odfrankowienia kredytów?

Wyrok Sądu Najwyższego prowadzi do ujednolicenie orzekania w sprawach frankowych, z tego powodu orzekane wyroki mogą powodować z mocą wsteczną przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Trzeba zaznaczyć, że taka decyzja sądu jest zbieżna z opinią rzecznika generalnego TSUE wydaną w sprawie Frankowiczów przeciwko jednemu z  banków działających na terenie Polski. Istnieje także możliwość unieważnienia umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich. Aby podjąć słuszną decyzję warto udać się na konsultację do radcy prawnego, który po analizie dokumentów wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.

Czy warto dochodzić odfrankowienie kredytu?

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy okazało się korzystnym dla Frankowiczów rozwiązaniem, ponieważ uzyskali:

  • Uniezależnienie się wpłaty rat od kursu franka szwajcarskiego.
  • Możliwość dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat kredytu (do 10 lat wstecz).
  • Zmniejszenie wysokości aktualnego zadłużenia, możliwość ustalenia niższych bieżących rat.
  • Zachowanie oprocentowania według LIBOR (obecnie SARON).

Dzięki przewalutowaniu kredytu frankowego uda się odzyskać wartość nadpłaconych rat, co często obejmuje nawet kilkaset tysięcy złotych i zmniejszyć wysokość przyszłych rat. Jeżeli ktoś chce złożyć pozew przeciwko bankowi powinien udać się do kancelarii prawnej która specjalizuje się w sprawach frankowych. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione a na podstawie umowy kredytowej oraz pozostałej dokumentacji opracowana zostanie najlepsza strategia do wygrania z bankiem i uzyskania odfrankowienia kredytu.

Czy przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy jest możliwe?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przemawia na korzyść Frankowiczów, ale nie oznacza, że banki są skłonne do ugody i przeprowadzą przewalutowanie kredytu. Banki nie uznają takiego orzeczenia Trybunału i najczęściej odrzucają wnioski kredytobiorców. Co zrobić? Jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową, ale warto wspierać się wiedzą prawniczą jaką posiada radca prawny. Każdy bank ma swoich dobrze przygotowanych prawników i samodzielne stawienie im czoła jest trudne.

Rozważając unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu trzeba dokonać szczegółowej analizy. Obydwa rozwiązania są korzystne, ale trzeba wybrać najlepsze i możliwe do zrealizowania. Kwestia żądania, sformułowana przy pozwie ma bardzo duże znaczenie dla przebiegu całego procesu sądowego, a w konsekwencji dla sposobu, w jaki kredytobiorca będzie musiał rozliczyć się z bankiem.