Rehabilitacja poudarowa

Rehabilitacja poudarowa

Jak powinna wyglądać rekonwalescencja po udarze? Rehabilitacja poudarowa jest bardzo ważnym elementem opieki nad chorym po udarze niedokrwiennym i krwotocznym. To długotrwały proces, nad którym pracuje zespół ekspertów. Udar mózgu może prowadzić do trwałego kalectwa i utraty samodzielności, dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji. Leczenie to szansa na powrót do miejsca, w którym byłeś.

Dlaczego rehabilitacja po udarze mózgu jest tak ważna?

Pacjenci po udarze mają ograniczoną mobilność i nie są w stanie normalnie funkcjonować. Pacjenci z poważnymi deficytami neurologicznymi nie mogą żyć samodzielnie bez pomocy osoby trzeciej. Wymagają opieki i pomocy nawet przy prostych czynnościach. Osoby starsze szczególnie potrzebują wsparcia ze strony placówek opieki domowej. Rehabilitacja poudarowa jest ważną częścią leczenia. Z jego pomocą pacjenci są w stanie poprawić stan swojego zdrowia i odzyskać upragnioną niezależność. Właściwe leczenie może wyeliminować możliwość zgonu z powodu powikłań zakrzepowo-zatorowych lub zakażenia wkrótce po udarze. Pozwala także pacjentom odnaleźć się w nowych środowiskach i odzyskać jak najwięcej utraconej sprawności.

Jak wygląda rekonwalescencja po udarze?

Rehabilitacja poudarowa
Rehabilitacja poudarowa

Udar krwotoczny jest również nazywany krwotokiem mózgowym lub krwotokiem mózgowym. Polega na wynaczynieniu krwi z obszaru mózgu poprzez pęknięcie naczyń krwionośnych. Jest to zwykle spowodowane pękniętym mikrotętniakiem u pacjentów z nadciśnieniem. Jeśli chodzi o udar niedokrwienny, jest on spowodowany nagłym spadkiem ukrwienia, co pozbawia mózg tlenu i składników odżywczych. Rehabilitację w obu przypadkach należy wdrożyć jak najszybciej po ustabilizowaniu się stanu ogólnego pacjenta. Rehabilitacja jest ważnym elementem opieki nad pacjentem po udarze mózgu. Najpierw na oddziale neurologii, a potem na oddziale rehabilitacji. Ważne jest również dalsze stosowanie w domu lub w placówkach opieki i leczenia.
Leczenie prowadzi zespół specjalistów, a mianowicie:

  • neurolog,
  • specjalista rehabilitacji medycznej,
  • terapeuta zajęciowy,
  • logopeda,
  • neuropsycholog,
  • fizjoterapeuta,
  • pielęgniarka,
  • pracownik socjalny.

Fizjoterapeuci zajmują się terapią poprzez ruch, czyli fizjoterapią i fizjoterapią. Specjalista ten regularnie wykonuje również masaże lecznicze. Logopedzi leczą zaburzenia mowy i trudności w połykaniu. Neuropsycholodzy zajmują się rehabilitacją poznawczą funkcji językowych. Rehabilitacja tego specjalisty koncentruje się na funkcjach wykonawczych, percepcji, pamięci, myśleniu, zdolnościach przestrzennych, liczeniu, pisaniu i czytaniu. Terapeuci zajęciowi uczą samodzielności w wykonywaniu typowych codziennych czynności. Pielęgniarki z kolei zapewniają opiekę i stymulują umiejętności nabyte podczas leczenia. Pracownicy socjalni są odpowiedzialni za zakończenie planowania wypisu i opiekę nad warunkami socjalnymi i bytowymi pacjentów.

Kiedy należy rozpocząć rehabilitację po udarze mózgu?

Rehabilitację po udarze należy rozpocząć jak najwcześniej. Jest to możliwe, gdy stan pacjenta jest stabilny. Fizjoterapię po udarze można podzielić na 3 okresy. Pierwszym z nich jest okres profilaktyki czynnościowej. W fazie ostrej pacjent pozostaje na oddziale neurologii szpitala. Pierwszy etap trwa od 1 do 14 dni po udarze, czasem nawet 21 dni. Kolejnym etapem jest okres rehabilitacji funkcjonalnej. Trwa od 2 do 3 tygodni, ale czasami trwa nawet 24 miesiące. Obejmuje stopniowy powrót funkcji i poprawę stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci zwykle trafiają na neurorehabilitację w ciągu miesiąca i pozostają tam przez kolejne 12 do 16 tygodni. Ostatnią fazą powrotu do zdrowia po udarze jest faza adaptacji. Okres ten trwa od 12 do 24 miesięcy, ale zdarza się, że trwa nawet 5 lat. Nazywa się to fazą przewlekłą, podczas której pacjent wykorzystuje środowisko do leczenia.

Rehabilitacja w domu czy w ośrodku?

Wiele zależy od sytuacji. Osoby z poważnymi deficytami neurologicznymi i znacznym stopniem niepełnosprawności kierowane były na oddziały stacjonarne w celu rehabilitacji. W oddziałach tych rehabilitowane są również osoby z lekkim upośledzeniem, które nie mogą dojeżdżać do poradni rehabilitacyjnych lub oddziałów dziennych. Osoby z umiarkowaną lub lekką niepełnosprawnością mogą być leczone w domu przy wsparciu środowiskowej jednostki udarowej po wypisaniu ze szpitala.

Rekonwalescencja w domu po udarze

Rehabilitacja po udarze musi być kontynuowana w domu, jeśli pacjent ma wyzdrowieć. Sposób leczenia ustala lekarz i fizjoterapeuta. Celem tej terapii jest utrwalenie sprawności pacjenta po udarze mózgu i odzyskanie samodzielności. Niektóre narzędzia przydadzą się w domu. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie uchwytów i ram zabezpieczających, głównie w łazienkach, toaletach i sypialniach. Pacjent będzie również potrzebował chodzika, stabilizatora, uprzęży itp. Sprzęt do ćwiczeń należy dobrać po rozmowie z fizjoterapeutą.