Prawo

Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka?
Prawo

Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to określenie dla procedury, która ma na celu całkowite bądź częściowe umorzenie zobowiązań konkretnej osoby fizycznej. Aby mogło dojść do upadłości konsumenckiej, musi zostać spełnionych kilka bardzo ważnych warunków. Przede wszystkim, dana osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej ani pełnić jakichkolwiek funkcji w spółkach. Co to jest upadłość konsumencka? Kiedy można skorzystać […]

Read More
Prawo Zdrowie

POMOC PRAWNA ADWOKATA DO PRAWA MEDYCZNEGO

Prawo medyczne jest ważną, ale bardzo specyficzną gałęzią prawa, którą trudno zrozumieć bez wiedzy prawnej i doświadczenia w rozwiązywaniu sporów medycznych. Prawo do opieki zdrowotnej jest niezbywalnym prawem każdej osoby, zapisanym zarówno w źródłach międzynarodowych, jak i w polskiej konstytucji.  Zadaniem adwokata do prawa medycznego jest ochrona obywateli przed ich naruszeniem. Usługi są świadczone na […]

Read More