Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka?

Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to określenie dla procedury, która ma na celu całkowite bądź częściowe umorzenie zobowiązań konkretnej osoby fizycznej. Aby mogło dojść do upadłości konsumenckiej, musi zostać spełnionych kilka bardzo ważnych warunków. Przede wszystkim, dana osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej ani pełnić jakichkolwiek funkcji w spółkach. Co to jest upadłość konsumencka? Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania? W dzisiejszym artykule rozwiejemy wszystkie wątpliwości. 

Upadłość konsumencka – podstawy prawne 

Co to jest upadłość konsumencka? Pytania odnośnie tego, co to jest upadłość konsumencka, zadaje sobie bardzo wiele zadłużonych osób. Poniżej dokładnie omawiamy wszystkie podstawy prawne dotyczące funkcjonowania tego niezwykle istotnego instrumentu prawnego.

Wprowadzenie upadłości konsumenckiej jako instrumentu prawnego miało miejsce w Polsce w 2009 roku. W 2014 roku wprowadzono nowelizację, dzięki której zmieniły się dość mocno przepisy dotyczące możliwości ogłaszania upadłości konsumenckiej. W chwili obecnej przepisy są niezwykle korzystne dla wszystkich dłużników, którzy chcieliby ogłosić upadłość konsumencką. Sąd ma prawo do umorzenia zobowiązań konsumenta stwierdzając niezawinioną niewypłacalność wtedy, gdy opóźnienia w spłacie wynoszą minimum trzy miesiące. Upadłość konsumencką można ogłosić raz na 10 lat. Kolejna nowelizacja przepisów ustawy o upadłości konsumenckiej miała miejsce w 2019 roku, a nowe przepisy zaczęły obowiązywać w marcu 2020 roku. 

Co wprowadziła najnowsza nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej? Wprowadzono nową zasadę zgodnie z którą upadłość konsumencka może zostać ogłoszona nawet wobec tych osób, które do swojego zadłużenia doprowadziły w sposób całkowicie świadomy. Wcześniej obowiązywały zupełnie inne zasady. Mianowicie: upadłość konsumencką można było ogłosić wyłącznie wtedy, gdy zadłużenia danej osoby powstały w sposób nieumyślny.

Sprawdź koniecznie:

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej? 

Jaki jest cel oraz co to jest upadłość konsumencka? Zdecydowanie najistotniejszy cel ogłaszania upadłości konsumenckiej to znaczące zmniejszenie zadłużeń finansowych danej osoby. Dopiero w dalszej kolejności zaspokajane są potrzeby finansowe wierzycieli. Aby mogło dojść do wydania przez sąd decyzji o upadłości konsumenckiej konkretnej osoby, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów, że dłużnik nie poradzi sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Warto wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony zarówno przez dłużnika jak i przez wszystkich jego wierzycieli.

Gdzie należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką? 

Co to jest upadłość konsumencka oraz gdzie złożyć wniosek? Należy wiedzieć o tym, że jedyną instytucją uprawnioną do stwierdzenia upadłości konsumenckiej jest sąd. Oznacza to, że wniosek składamy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie wniosku? Obecnie nie jest ona duża, ponieważ wynosi tylko 30 złotych.

Wniosek do sądu trzeba oczywiście w odpowiedni sposób uzasadnić. Dłużnik ubiegający się o upadłość konsumencką musi bardzo dokładnie zrelacjonować swoją aktualną sytuację materialną oraz co doprowadziło go do stanu niewypłacalności. Obowiązkiem dłużnika jest także wymienienie wszystkich aktualnych składników majątku oraz posiadanych środków i zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Do wniosku należy załączyć jak najwięcej dokumentów, które będą uwiarygadniały przedstawioną wersję. Takimi dokumentami mogą być m.in. wyroki sądowe, nakazy zapłaty od wierzycieli, dokumentacja medyczna potwierdzająca ciężką chorobę, wypowiedzenie umowy o pracę, akt zgonu kogoś bliskiego, nakazy komornicze czy umowy kredytowe. Liczba możliwości jest naprawdę spora. 

Co to jest upadłość konsumencka i jak są rozpatrywane wnioski? Okazuje się, że wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej każdorazowo są rozpatrywane przez sądy na posiedzeniach niejawnych, w związku z czym nie uczestniczą w nich strony. Sprawa może zakończyć się oddaleniem wniosku bądź wezwaniem dłużnika do tego, aby udzielił większej liczby informacji lub by dostarczył więcej wiarygodnych dokumentów. 

Kiedy opłaca się złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Mimo tego, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem jeśli mamy dość duże zadłużenia, jednak należy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Upadłość konsumencka powinna być wyłącznie ostatecznością. Oczywiście, dzięki upadłości konsumenckiej możemy w krótkim czasie pozbyć się wszystkich bądź większości swoich długów, jednak wiąże się to także ze stratą całego naszego majątku. 

Najlepiej jest złożyć wniosek o upadłość konsumencką wtedy, gdy nasze długi znacznie przekraczają wartość posiadanego przez nas majątku. Dodatkowo, lepiej traktowane są wnioski o upadłość konsumencką składane przez te osoby, które nie wpadły w tarapaty finansowe umyślnie. Nieumyślne wpadnięcie w tarapaty finansowe może być spowodowane utratą miejsca pracy, śmiercią kogoś bliskiego bądź ciężką chorobą.